C e l i a   C h a u v i e r r e  W a r s z t a t y

"The movement of emotions” ("Ruch emocji") 

Podczas warsztatów nacisk położony będzie na poszukiwanie i usprawnianie ruchu poprzez autentyczność emocji.

 

Czym jest wierny ruch? Czy powstaje pod wpływem emocji? Czy z ruchu może wypływać emocja? Mimowie i tancerze często muszą zareagować na zdefiniowaną choreografię. Jak uczynić z niej swoją własną? Jak znaleźć dobry rytm? Dobry model czasu?
Jak dojść do końca ruchu?

Oferowane ćwiczenia stworzą uczestnikom możliwość zastanowienia się nad wszystkimi powyższymi aspektami poprzez ich umiejętności, potencjał i wyobraźnię.
Poprzez pracę nad jakością prezencji i korzystanie z narzędzi pantomimy, mimu i technik tanecznych,
rozwiniemy bogactwo ruchowe, tak aby uczynić każdy ruch żywym, unikalnym i cennym.

 

C E L I A   C H A U V I E R R E -  Francja
 

Celia zaczęła tańczyć w wieku 7 lat. Trenowała intensywnie taniec klasyczny w Konserwatorium w Bourges (Francja) i taniec współczesny oraz balet w Konserwatorium w Clermont-Ferrand (Francja). 

W 2003 roku Célia rozpoczęła naukę francuskiego języka migowego, a potem skierowała się w stronę pantomimy. Dostała się do szkoły Ateliers de Belleville, gdzie przez trzy lata uczyła się w klasie Yvana Bacciocchiego. Równolegle kontynuowała naukę tańca współczesnego i klasycznego w Konserwatorium Charles Munch (Paryż).

W 2011 roku założyła teatr Compagnie des Corps Bruts z siedzibą w Paryżu. Od 2011 roku występuje jako mim, tancerka i choreografka w spektaklach       -Les Destinées de Li et La- oraz -ANA- (Compagnie des Corps Bruts), a także w -Le Musée des Fous- i -Je vous Demande la Route- (Compagnie Théâtre Orage). W Paryżu zaczęła prowadzić warsztaty ze sztuki mimu oraz z tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży.  W międzyczasie wyjechała do Warszawy, żeby poznać polską technikę pantomimy, bardzo różniącą się od techniki francuskiej. Obecnie mieszka w Warszawie i Paryżu

W 2013 roku założyła w Polsce Fundację Ciało Mówi, Że…, w ramach której powstał spektakl -Dziewczynko, w końcu dorośniesz…- (w koprodukcji  z Compagnie des Corps Bruts).

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Warszawskie Centrum Pantomimy