W a r s z t a t y   G r e g g  G o l d s t o n  &  H a r u k a  M o r i y a m a

Celebrując pierwszy festiwal My Mime w Warszawie, we współpracy z corocznym Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Mimu,
Gregg Goldston i Haruka Moriyama przygotowali specjalne zajęcia mistrzowskie dla zaawansowanych mimów i choreografów.

 

Gregg i Haruka, którzy blisko współpracują od 16 lat, spędzili ostatnie trzy rozrysowując na schematach fizyczność techniki Etienne Decroux i łącząc ją z wielopłaszczyznową metodą aktorską oraz projekcją sceniczną Marcela Marceau. Proces ten pozwolił im na stworzenie systematycznego sposobu nauczania artystów szybkiego zastosowania najbardziej podstawowych elementów w ich osobistym stylu i twórczości, tym samym umożliwiając im osiągnięcie wyższego poziomu profesjonalizmu i większej siły przekazu w ich występach.

Czterdziestoletnie doświadczenie sceniczne Goldstona zarówno jako solisty, jak i choreografa grup pozwala mu zademonstrować i wytłumaczyć jak sztuka mimu jest "odczytywana" i "przyswajana" przez widownię podczas przedstawienia na żywo. 
 

W rezultacie uczestnicy nauczą się jak lepiej tworzyć spektakl, który będzie "bardziej logiczny" dla widza.  

Haruka i Gregg badali także unikalne różnice i podobieństwa między między mimami obojga płci.  Oparcie się na tych strukturach oraz perspektywie doświadczenia życiowego może pomóc artystom usprawnić zarówno ich pracę nad postacią jak i zagadnieniami związanymi z choreografią.  

 

Na koniec warto wspomnieć, że oferowany tu system jest uniwersalny.  Jest to metoda mająca zastosowanie do wszystkich stylów i szkół mimu.  Goldston nauczał tym systemem narzędzi i technik artystycznych aktorów filmowych, tancerzy baletowych, piosenkarzy kabaretowych oraz komików.  Podsumowując - metoda ta sprawdza się zarówno w świecie pantomimy jak i poza nim; ma także zastosowanie do wszystkich form scenicznych.

 

fot. Kasia Chmura

G R E G G   G O L D S T O N - U S A

Gdy w 1975 roku Gregg Goldston zobaczył przedstawienie Marcela Marceau, natychmiast rozpoczął trwającą do dziś przygodę ze sztuką pantomimy. Urodzony w Los Angeles artysta uczył się u Richmonda Sheparda w Hollywood, a następnie wyjechał do Salt Lake City. W 1979 r. miał już na swoim koncie trzy dwugodzinne solowe przedstawienia, otworzył swoje własne studio pantomimy oraz zaczął objeżdżać zachodnie stany USA ze swoim show. W 1980 r. Ohio Arts Council zachęciła Gregga do przeniesienia jego Mime Foundation oraz School for Mimes do Ohio. Od 1980 r. Gregg kontynuował swe tournée z "One-Mime Show" po Stanach Zjednoczonych, a następnie po całym świecie. W 1986 r. powołał do życia The Invisible People, siedmioosobową grupę mimów, która występowała na amerykańskich i światowych scenach aż do 1997 roku. 

 


W 1999 r. Gregg przeprowadził się do Nowego Jorku. Prezentował swoje przedstawienia i nadal prowadził zajęcia ze sztuki mimu oraz komedii w swoim nowojorskim studio. W 2007 r. Hanuka i Gregg wspólnie założyli Funny Bones Mime Trio na potrzeby serii "Meet the Artist" w nowojorskim Lincoln Center, zaś w 2014 r. razem napisali nowy show zatytułowany "The History of Modern Mime" ("Historia współczesnej pantomimy").

 


W 1980 r. powołał do życia The Goldston School for Mimes Summer Intensive w Ohio. Szkoła zorganizowała pięć dwutygodniowych letnich seminariów z legendarnym Marcelem Marceau, który opowiadał prasie: "Goldston tworzy pierwsze pokolenie amerykańskich mimów". W roku 2000 Gregg został asystentem Marcela Marceau podczas jego tournée po USA w latach 2000 i 2002.  Dwa lata później Goldston zagrał główne role podczas tygodnia przedstawień finałowych Marcel Marceau Nouvelle Compagnie de Mimodrame w Stanach Zjednoczonych.

 

W 2008 r. Gregg Goldston i Bartłomiej Ostapczuk zaczęli organizować intensywne kursy letnie w Szkole Współczesnej Pantomimy.

W 2013 r. Goldston wraz z Haruką Moriyamą stworzyli The Goldston Moriyama Mime Intensive i prowadzili dwutygodniowe seminaria nieopodal Rzymu, a w rok później Berlina.

W 2015 r. zaprezentował swoje pierwsze pełnowymiarowe wieczorowe przedstawienie: "Weeping in Silence" ("Łkając w ciszy") na XV dorocznym Festiwalu Sztuki Mimu w Warszawie.  

 

Aktualnie Haruka Moriyama i Gregg Goldston wspólnie pracują nad pogłębieniem stylu znanego z "Weeping in Silence" w pełnowymiarowym spektaklu pantomimy zatytułowanym: "Sonatas of Love" ("Sonaty miłości").

 

H A R U K A   M O R I Y A M A  -  J A P O N I A   /  U S A 
 

Miłość Haruki do aktorstwa i tańca zaczęła się jeszcze w dzieciństwie, w Japonii. W szkole średniej dołączyła do grupy tanecznej, a następnie wybrała studia związane z teatrem. W 1996 r. przeniosła się do Nowego Jorku, by uczyć się w Alvin Ailey American Dance Center. 
 

Haruka rozpoczęła naukę u Gregga Goldstona w roku 2000, pobierajac lekcje mimu, komedii oraz dramatopisarstwa w jego studiu oraz na zajęciach prywatnych. Spędziła również rok w Paryżu w Le Mime Corporeal Dramatique z Ivanem Bacciocchim oraz na intensywnych kursach letnich w School for Mime Theatre w Ohio.
 

Goldston zaprosił ją do współpracy przy opracowywaniu nowych koncepcji i technik choreograficznych. W 2007 r. Hanuka i Gregg wspólnie założyli Funny Bones Mime Trio na potrzeby serii "Meet the Artist" w nowojorskim Lincoln Center. Zlecono im także napisanie show zatytułowanego "The History of Modern Mime" ("Historia współczesnej pantomimy") na sezon 2014-15. Haruka oraz Kuni Mikami, uznany pianista jazzowy, stworzyli “iMimenation” - program łączący pantomimę i jazz. Występowali z nim na całym świecie.
 

W 2013 r. Gregg i Haruka powołali do życia Goldston Moriyama Intensive i zorganizowali dwutygodniowe seminaria nieopodal Rzymu i Berlina. Haruka prowadzi także blog zatytułowany “The Goldston Moriyama Blog for Mime”, w którym dzieli się szczegółowymi informacjami o świecie sztuki mimu. Blog ma swoich czytelników w 87 krajach.

Obecnie Haruka Moriyama i Gregg Goldston tworzą pełnowymiarowy spektakl pantomimy zatytułowany "Sonatas of Love" ("Sonaty miłości").

 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Warszawskie Centrum Pantomimy