WIECZÓR WSPÓŁCZESNEJ PANTOMIMY - obsada międzynarodowa

11.06.2017 godz. 19.00 Scena Na Woli Teatru Dramatycznego ul. Kasprzaka 22, 01- 211 Warszawa
Kup biltet na "Wieczór Współczesnej Pantomimy"

Wieczór teatralny, który stał się tradycją naszego Festiwalu pomyślany jest jako konfrontacja różnych technik, stylów i form w teatrze pantomimy. Do udziału w prezentacjach zostają zaproszeni artyści pochodzący z różnych miejsc na świecie, którzy prezentują charakterystyczne dla ich pracy krótkie formy teatralne. Ten wyjątkowy wieczór swojego ostatecznego kształtu nabiera na kilka godzin przed samą prezentacją. Wieczór, w którym zobaczymy kilkudziesięciu artystów będzie prezentacją różnorodną, ukazującą często odmienne oblicza współczesnej sztuki teatru pantomimy. 

 

Wieczór Współczesnej Pantomimy: Wolfram von Bodecker (Niemcy), Alexander Neander (Francja), Luisa Braga ( Szwajcaria),
Mai Rojas (Hiszpania), Bartłomiej Ostapczuk (Polska), Radim Vizvary (Czechy) i inni.

 

Czas trwania 2 x 50 minut z jedną przerwą

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Warszawskie Centrum Pantomimy